Svend Andersen

Plantefokus

Lillemarksgyden 10, Ålsbo
5560 Aarup
Tlf.: 64 49 12 33
Mobil: 30 32 72 33
svend@plantefokus.dk
www.plantefokus.dk
 
 

Referencer

Plantefokus er startet af gartneritekniker og tidligere planteskoleejer Svend Andersen  1. maj 2008.

For indhentning af referencer, kontakt Plantefokus for oplys-ninger om kontaktpersoner indenfor dit arbejdsfelt.

Som tidligere planteskoleejer med mange erhvervspolitiske
tillidsposter har Svend Andersen et stort netværk blandt alle grupper af professionelle udøvere indenfor det grønne område.

Netværket omfatter forskningsområdet, planlægning, anlæg, samt pleje- og vedligeholdelsesområderne. Netværket baserer sig på bestyrelsesarbejde i og repræsentationer for Plante-skoleejerforeningen, bestyrelsesarbejde og formandskab i Have & Landskabsrådet og for Have & Landskabsudstillinger.

For Herning Kommune er udført opgave med ”Beplantnings-vurderinger og indsatsafklaringer” på udvalgte træplantninger med efterfølgende instruktioner og opfølgninger. Referencepersoner: Lars Østerbye og Rasmus B. Jensen.
 
Tilia ’Odin’,
Gullestrup Herning

Formklippede bøge Mindeparken Herning