Svend Andersen

Plantefokus

Lillemarksgyden 10, Ålsbo
5560 Aarup
Tlf.: 64 49 12 33
Mobil: 30 32 72 33
svend@plantefokus.dk
www.plantefokus.dk
 
 

Fokus sættes efter dine behov

Plantefokus tilbyder assistance indenfor en bred vifte af fag-lige problemstillinger, afhængig af aktuelt behov og med  ud-gangspunkt i Svend Andersens træ- og plantefaglige viden og erfaring.

Sammen med kunden afklares opgavetypen og kundens for-ventninger til indsats og løsninger.

Opgavetyper kan f.eks. være:

Enkeltstående, akut eller planlagt opgave indenfor eksempel-vis plantevalg og  plantekvalitet. Eller besigtigelse af en pro-blemplantning, med sygdomsangreb eller trivselsproblem.
Se Rådgivning

Sammenhængende opgaver der indebærer grundlæggende registreringer, analyse metodeudvikling og planlægning.
Måske efterfulgt af instruktion, sparring, uddannelse og op-følgning og kontrol. Plantefokus tilbyder beplantnings-gennemgange og indsatsafklaringer.
Se Indsatsvurdering.

Løbende aftaler med tilbagevendende ”sparring i felten” er
en god metode til at få justeret indsats og udpeget muligheder for forbedringer og forenklinger.  -  Når den udførende fagperson og vores friske øjne udefra gennemgår opgaver, kan der i fælleskab rykkes og inspireres meget på en dag. Opfølgninger fastholder og videreudvikler.
Se Drift og pleje

 

Samme træ,
Samme funktion
Samme faglighed ??