Svend Andersen

Plantefokus

Lillemarksgyden 10, Ålsbo
5560 Aarup
Tlf.: 64 49 12 33
Mobil: 30 32 72 33
svend@plantefokus.dk
www.plantefokus.dk
 
 

Betingelser, arbejdsformer og priser

Aftalegrundlag:
Telefonisk rådgivning afregnes efter fast sats medmindre
rådgivningen sker i tilknytning til anden opgave hos kunden.
Opfølgning, herunder skriftligt materiale efter timesats.
Mindre opgaver kan aftales mundtligt og de  løses efter timesats.

Større opgaver præciseres skriftligt m.h.t. indhold, omfang
og pris. ABR 89 bruges som aftalegrundlag, hvor det er
muligt.

Tilbud på opgaveløsninger udarbejdes efter aftale. Der kan
aftales fakturering af tidsforbrug  i forbindelse hermed.

Arbejdsformer:

  • Telefonisk rådgivning og sparring.
  • Opgaveløsning efter timesats
  • Dagskonsultation i felten, fælles gennemgang.
  • Faste besøgsaftaler
  • Opgaveløsninger efter tilbud
  • Timeundervisning
  • Foredrag
Priser (ekskl. moms):
 
Telefonisk rådgivning: 350,-  kr.
Timesats:
680,-  kr.
Dagssats:
5.200,-  kr.
Øvrige:
efter aftale

 
Kørsel efter statens takster
 

Samarbejde skaber helheder!
Samarbejde starter med en uformel kontakt….