Svend Andersen

Plantefokus

Lillemarksgyden 10, Ålsbo
5560 Aarup
Tlf.: 64 49 12 33
Mobil: 30 32 72 33
svend@plantefokus.dk
www.plantefokus.dk
 
 

Projektering og driftsplanlægning

Plantefokus hjælper den projekterende med faglig sparring når det gælder plantevalg, størrelser, kvalitet, samt plant-nings- og plejespørgsmål. Desuden kan der hentes hjælp til besigtigelser før køb, organisering af kvalitetskontrol og tilsyn samt vurderinger af fremtidige pasningskrav m.v.

Landskabsarkitekter er stærke på design, helheder og funk-tion, men  er  plantedelen ikke optimal, nås det tilsigtede resultat sjældent.

Ved at kombinere arkitektens ideer med vores viden kan pro-jekter forbedres og brugen af grønt i form af træer og planter i anlæg øges og frem for alt gøres disse mere alsidige og spændende.

Ofte skriger arealer på arbejdspladser, skoler m.v. på en aktiv indsats af professionelle plantefolk med faglig indsigt, mod og lyst til at overtale og ændre. Gode eksempler kan skabe trend.

Driftsplanlægning er oftest underlagt stramme økonomiske
rammer, som stiller krav til en optimal og velvalgt indsats.

Plantefokus hjælper med beslutningsgrundlaget for priorite-ringen gennem beplantningsvurderinger og indsatsafklaringer. Se Indsatsvurdering. Efterfølgende udarbejdes de relevante beskrivelser og fremadrettede planer og en høj kvalitet i det grønne sikres gennem et godt projekt og derefter af et rettidigt og faglig korrekt udført anlæg og opfølgende pleje.

Uenighed om pleje
og opstamning