Svend Andersen

Plantefokus

Lillemarksgyden 10, Ålsbo
5560 Aarup
Tlf.: 64 49 12 33
Mobil: 30 32 72 33
svend@plantefokus.dk
www.plantefokus.dk
 
 

Drift og pleje med blik for morgendagen

Mange faggrupper har ofte ansvar for træer og beplantninger
sammen med andre funktioner. Eksempelvis ejendoms-funktionærer, greenkeepere, gravere og anlægsgartnere m.fl.

For dem er det naturlige daglige mål, at planter og anlæg skal give det ønskede ’her og nu’ billede i udseende og funktion, samtidig med at den løbende indsats skal være praktisk og økonomisk overkommelig. Med mange daglige opgaver er der ikke tid til fordybelse og informationssøgning.

Anlæg er ikke stationære, selv om de er nok så gennem-tænkte, velanlagte og etablerede. Kunsten er i den løbende indsats at forudse morgendagens problemer og forebygge disse gennem beskæringer, foryngelser, udskiftninger og forbedringer.

Plantefokus ser sammen  med dig  på dit anlæg og træer med friske øjne. Den fælles gennemgang giver ofte basis for gode råd på stedet, men kan også afsløre ting, som bør tackles mere grundlæggende. Se Indsatsvurdering.

Temaerne for den tilbagevendende gennemgang aftales efter behov:

  • Forventelig udvikling i beplantninger, trivsel m.v.

  • Gøres der for meget / for lidt / rigtigt / forkert??

  • Beskæringer, kronestyring og opstamning.

  • Beskæringsmetoder og praktisk instruktion.

  • Oplagte småforbedringer, ændringer eller metoder.

  • Hvor bruges indsatsen kan den flyttes eller mindskes.

Du høster fordelene af en målrettet faglig indsats:
- Ingen uforudsete store fældninger og omlægninger der kunne  være undgået. Et varigt, pænt anlæg  -  oftest med mindre indsats.

 
Gråt i gråt, flot og godt??
Rettidig formning
eller problemtræ?