Svend Andersen

Plantefokus

Lillemarksgyden 10, Ålsbo
5560 Aarup
Tlf.: 64 49 12 33
Mobil: 30 32 72 33
svend@plantefokus.dk
www.plantefokus.dk
 
 

Anlægsfasen

Større anlæg kræver særlig fokus på sikring af plantekvalitet og plantningsforhold, herunder modtagekontrol og plantnings-tilsyn.

Plantefokus udfører modtagekontrol eller hjælper virksomhed-en med at systematisere kontrollen og forbedre de interne kompetencer og kvalifikationer til at udføre den.

Der udføres vurderinger af behov for etableringsbeskæringer
af træer, buske og hækplanter. Desuden syn og skøn omkring plantekvalitet, misvækst, efterplantninger og erstatninger.

Mindre anlæg er ofte totalopgaver for anlægsvirksomheden 
og da afgør virksomhedens interne kompetencer, hvor Plantefokus bedst kan supplere.

Plantefokus hjælper med at klæde medarbejdere på til at kunne afgøre om, hvor og hvornår der kan beskæres og bevares, samt hvordan.

Få gode ideer til ny- og genplantninger. De rette planter på rette sted giver et mere spændende anlæg med mindre vedligehold og større kundetilfredshed.

Nyplantninger og forbedringer af planter i anlæg hos pleje- og vedligeholds kunder er et godt men overset salgsredskab overfor nye kunder.

Plantefokus tager et kig på dine anlæg med det mål at finde flere faglige, relevante forbedringsopgaver, der igen giver flere og mere tilfredse kunder! Der er plads til flere anlægsgartnere med plantefaglig indsigt og visioner.