Svend Andersen

Plantefokus

Lillemarksgyden 10, Ålsbo
5560 Aarup
Tlf.: 64 49 12 33
Mobil: 30 32 72 33
svend@plantefokus.dk
www.plantefokus.dk
 
 

Profil Svend Andersen

Allerede som dreng dyrkede jeg urtehave, såede granfrø og eksperimenterede med stiklinge. Efter endt realeksamen og et års udvekslingsophold fortsatte jeg dette med min uddannelse som planteskolegartner i 1975.

Det afsluttende skoleophold ledte mig videre til uddannelsen som planteskolegartneritekniker (jordbrugsteknolog).

Derefter arbejdede jeg i engrosplanteskole med allétræs-produktion frem til 1983, hvor jeg etablerede Planteskolen Lillemark med speciale i produktion af danske kvalitetstræer.

Grundet produktions- og markedsvilkår for træer i Danmark afhændede jeg Planteskolen til HedeDanmark A/S i 2005. Jeg fortsatte som driftsleder i virksomheden indtil 2008, hvor jeg realiserede ideen om egen konsulent- og rådgivningsvirksom-hed med etableringen af Plantefokus.

At arbejde med træer og planter har altid været spændende for mig. Produkterne har en vigtig funktion og kvaliteten er af stor betydning for det endelige resultat i anlægget. Desuden er kvaliteten af ens arbejde umiddelbart synlig og af betydning for andre.

Interessen for produktets kvalitet og anvendelse har også haft betydning for min lyst til som planteskoleejer at påtage mig diverse tillidsposter, samt for undervisning og foredrag.

Med basis i bestyrelsesarbejde og repræsentationer for Planteskoleejerforeningen, samt bestyrelsesarbejde og for-mandskab i Have & Landskabsrådet og for Have og Land-skabsudstillinger, har jeg hentet god inspiration til min faglige udvikling, værdisæt og holdninger.

Der er et stort behov for vidensoverførsel og sparring mellem  de grønne faggrupper. Gennem Plantefokus ser jeg frem til at kunne give mit uafhængige og  personlige bidrag hertil.

 
Svend Andersen
Skadesvurdering

Have & Landskab, Tema: Rodkvalitet